Farmācijas muzejs

Aptaujas

Vai esi dzirdējis par ESF projektu Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi?

Vai esi dzirdējis par ESF projektu Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi?
Atbildes
Jā, esmu dzirdējis / 11% 56
Jā, esmu piedalījies rīkotajos pasākumos / 4% 22
Nē, neesmu informēts / 85% 432

Nobalsojuši: 510

Senāki jautājumi