Farmācijas muzejs

Atvērtās grupas ESF muzejpedagoģijās

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā un Farmācijas muzejā tiek organizētas atvērtās grupas programmām Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu un Tavs veselīgais uzturs” ,kas  tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja programmai Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu atvērtā grupa paredzēta katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 11.00. Farmācijas muzejā programmai “Tavs veselīgais uzturs” atvērtā grupa paredzēta katra mēneša pēdējā sestdienā plkst.10.00

Interesentiem uz programmām vēlams pieteikties savlaicīgi-ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms izvēlētā apmeklējuma datuma. Pedagoģiskās programmas ir bez maksas, taču apmeklētāju uzskaitei ir nepieciešams aizpildīt anketu, kuru nepilngadīgo bērnu vietā aizpilda vecāki vai nepieciešamības gadījumā- skolotājs

Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu  var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548, vai rakstot uz epastu: info@mvm.lv

Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu Tavs veselīgais uzturs var pa tālruni 67213008 vai rakstot uz e-pastu: info@mvm.lv

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 mērķis ir uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projektu: www.vm.gov.lv

Komentēt šo rakstu

Vārds: E-pasts:

Komentārs: